Yer Hizmetleri ve Havacılık

Son yıllarda sektörün ağırlıklı olarak yolcu rahatlığına yatırım yapmasına rağmen, yer hizmetler operasyonlarındaki teknolojik gelişme neredeyse uyku halindedir.

Bilgi alışverişi esasen manuel bir süreçtir, kağıt tomarları el değiştirir.Bu durum değişmek üzere .Yer hizmetleri sektörünün dijital dönüşümü hız kazanırken, bir takım gelişmeler de gerçekleşti.

Kritik girişimlerden biri de havayolu verilerini iletmek için sektör çapında kullanılacak XML standartlarıdır. Bu standartlar bilgileri; ağırlıklı , dengeli ve etkili sunmayı kolaylaştıracak.

Uyum; hataları azaltacak ve uçak üreticisi de dahil olmak üzere tüm verilerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayarak bütün sektördeki görevlilerin de işini kolaylaştıracak.Bu görevliler başlıca; Havayolu mühendisleri , Uçak kabininde yeniden yapılandırmaya katılan şirketler, Kalkış kontrol sistemi yöneticileri, Yük kontrolörleri ve havayolu mürettebatı.